Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

"To co nas wyróżnia, to połączenie badań obserwacyjnych i teoretycznych w szerokim zakresie tematyki astronomicznej i astrofizycznej: astrofizyki gwiazd, układów gwiazd i materii wokółgwiazdowej, fizyki materii gęstej, procesów fizycznych wokół gwiazd neutronowych i czarnych dziur z uwzględnieniem procesów akrecji, astrosejsmologii, struktury i ewolucji aktywnych galaktyk, kosmologii, poszukiwania pozasłonecznych układów planetarnych, rejestracji fal grawitacyjnych".

Czytaj więcej...

"Nasz instytut stawia na interdyscyplinarność! Tylko zespół złożony z naukowców reprezentujących różne specjalności ma szansę na poszerzenie pola własnej dyscypliny" - prof. Ewa Słaby.

Czytaj więcej...

    „Głównym celem działania Instytutu Energetyki jest poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz świadczenie usług badawczych w obszarze energetyki, będących odpowiedzią na potrzeby gospodarki, a w szczególności sektora energetycznego”.

Czytaj więcej...

im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Czytaj więcej...

Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej   im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Czytaj więcej...

  „W Instytucie jest miejsce na badania naukowe na najwyższym poziomie, jak i na ścisłą współpracę z przemysłem”.

Czytaj więcej...

Ekohydrologia na zdrowie czyli rzecz o korzyściach dla każdego „Nowatorstwo rozwiązań proponowanych w ramach projektu EH-REK wiąże się z zastosowaniem technologii łączących wiedzę z zakresu biologii, hydrologii i hydroinżynierii. Tego typu rozwiązania noszą nazwę Ekohydrologii”.

Czytaj więcej...

  Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice – pierwszy polski ośrodek terapii protonowej.

Czytaj więcej...

„Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zachodzących.”

Czytaj więcej...

„Trzeba dbać o to, by proces badawczy pozostawał w integralnym związku z humanistyczną edukacją.” misja IBL PAN

Czytaj więcej...

  • logo na www Wydzia Chemii UJ 
  • wat 75 
  • wczt uam
  • IEn logo kopia
  • iitd pan
  • imol pan
  • sco kielce
  • 70 lecie wmw upp
  • wmw upp
  • IGSMiE logo PL CMYK

 

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2022