Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo

Jubileusz  110-lecia  Politechniki Gdańskiej

Mariusz Blimel: Politechnika Gdańska obchodzi w tym roku jubileusz 110-lecia, jaki jest cel tych obchodów?

Prof. Henryk Krawczyk, fot. arch. PGProf. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej: Już po raz trzeci z rzędu nawiązujący do początków powstania Politechniki Gdańskiej (90-lecie, 100-lecie i obecne 110-lecie). W historii Politechniki Gdańskiej wyróżnić możemy pięć głównych okresów nawiązując do dziejów Polski: lata 1904 ÷ 1918 – zabór pruski, 1919 ÷ 1938 – Wolne Miasto Gdańsk, 1939 ÷ 1945 – okupacja hitlerowska, 1945 ÷ 1989 – okres komunistyczny PRL, 1989 ÷ obecnie – III Rzeczpospolita, okres w którym uzyskano przynależność do NATO i Unii Europejskiej. Przed 1989 rokiem uroczystości jubileuszowe odnoszono tylko do okresu PRL, ostatnio akcentowano dwa Jubileusze: rok 1904 oraz rok 1945.

Obecnie postawiono na jeden jubileusz uwzględniający wszystkie okresy istnienia Uczelni. Takie całościowe spojrzenie jest dobrą lekcją wychowawczą, która uczy jak ważne są ludzkie postawy, jak istotne jest dbanie o interesy narodowe, czy szukanie owocnych form współpracy. Od zaradności i aktywności nas wszystkich zależą losy naszego kraju, rozwój naszego miasta, jak też pozycja Politechniki Gdańskiej. Te oczywiste prawdy muszą być nie tylko przypomniane, jak też również przejmowane przez społeczność akademicką. Istotne jest też pokazanie jak zmienia się nasza uczelnia. To są główne motywacje obchodów 110-lecia Politechniki Gdańskiej. Program i opis wydarzeń jubileuszowych można znaleźć na stronie internetowej www.pg.edu.pl/110-lat-politechniki-gdanskiej/

 

MB: Jak rozrastała się Politechnika Gdańska od 1904 roku?

HK: Najlepiej określają to następujące dane:

 • liczba studentów zwiększyła się ponad 25-krotnie  (od niecałego 1000 osób w roku 1904 do ponad 25 000 w roku 2014),
 • liczba nauczycieli zwiększyła się około 15-krotnie  (od ponad 80 do 1200),
 • kubatura budynków zwiększyła się 4-krotnie (od 200 000 m3 do 800 000 m3),
 • obszar kampusu zwiększył się 14-krotnie (z ponad 6 ha do 77 ha).

To są ogromne zmiany ilościowe, ale zmiany jakościowe są jeszcze bardziej wymowne. W 1904 roku nie było Polski na mapie Europy, dzisiaj żyjemy w kraju demokratycznym wchodzącym w skład Unii Europejskiej, posiadającym te same prawa, jak inni członkowie Unii, i dodatkowe możliwości rozwoju dzięki dofinansowaniu różnego typu programów unijnych. Na Politechnice Gdańskiej studiuje obecnie ponad 400 studentów 29. narodowości. Podobnie było tyle samo narodowości po I Wojnie Światowej. Dzisiaj grupy narodowościowe nie są jeszcze tak liczne jak były poprzednio, ale stale rosną.

Poza tym warto podkreślić, iż współpracujemy z ponad 200 uczelniami na świecie oraz prawie 100 przedsiębiorstwami. Realizujemy takie formy komercjalizacji badań, jak pozyskiwanie szerokiej gamy patentów, wzorów użytkowych (70 rocznie), a także pojawia się wiele wynalazków w ramach inkubatorów, czy spółek typu spin-off. Bierzemy aktywny udział w pracach na rzecz regionu pomorskiego. Dzieje się naprawdę wiele, postęp jest zauważalny.

MB: Jakie powstały publikacje związane z Jubileuszem?

HK: Opracowano dwie monografie i dwa albumy, które pojawią się w dniu Jubileuszu, tj. 6 X 2014 r. Są to:

 • Barbara Szczepuła: „Okno z widokiem na Politechnikę”, dotyczy pewnych refleksji uczelnianych absolwentów,
 • Andrzej Januszajtis: „Z dziejów gdańskiej nauki i techniki”, nawiązująca do tradycji rozwoju techniki w Gdańsku,
 • Bolesław Mazurkiewicz i inni: „Rektorzy i prorektorzy Politechniki Gdańskiej” (album zdjęć z życiorysami)
 • Krzysztof Krzempek, Jakub Szczepański: „Wędrówki po kampusie Politechniki Gdańskiej”, album zdjęć z komentarzami dotyczącymi interesujących miejsc na kampusie Politechniki Gdańskiej.

Jak sądzę publikacje te przybliżą nam złożoną historię naszej Uczelni, ukażą jej znaczenie w życiu regionu oraz zachęcą do studiowania w naszej Alma Mater.

 


MB: Czy na Politechnice Gdańskiej zostanie wyprodukowany nanomateriał o ciekawych walorach użytkowych?

HK: Kierunki badań realizowane na Politechnice Gdańskiej to nowe materiały, innowacyjne technologie oraz inteligentne urządzenia (smart devices). Niektóre przykłady takich rozwiązań to:

 • · pianki poliuretanowe,
 • · wskaźniki rozmrażania,
 • · energooszczędne pojazdy zużywające około 1 litr paliwa na 100 kilometrów,
 • · pojazdy solarne,
 • · wanna monitorująca bieżący stan zdrowia jej użytkownika,
 • · system antyplagiatowy SOWI.DOC pracujący w trybie on-line.

Powstało nowe Centrum Nanotechnologii zorientowane na kierunek studiów Nanotechnologie. Nie wykluczone, że za kilka lat wykształcimy nowe pokolenie takich specjalistów i tym samym pojawią się nowi wynalazcy przydatnych materiałów, może nawet lepszych od grafenu. Prace w tym zakresie trwają.

MB: Co może przyczynić się jeszcze bardziej do dynamicznego rozwoju  Uczelni?

HK: Strategia rozwoju Politechniki Gdańskiej pod kryptonimem SMART zakłada stały rozwój w obszarze kształcenia, badań i innowacji w ramach tzw. trójkąta wiedzy. Do tego niezbędna jest sprawna organizacja Uczelni oraz efektywne zarządzanie wspomagane technologiami informacyjnymi. Motywacją do rozwoju jest natomiast zapewnienie wysokiej jakości funkcjonowania Uczelni we wszystkich obszarach działania, rozwój szeroko rozumianej współpracy oraz ciągłe monitorowanie postępu, inaczej tendencji rozwojowych opisanych poprzez odpowiednie atrybuty i wskaźniki, co ściśle jest związane z kontrolą zarządczą. Chodzi też o to, by zachować spójność działań z programami rozwojowymi regionu, kraju, a także Europy. Tym samym zapewnić przynależność Politechniki Gdańskiej do Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej i Badawczej. Stawiamy więc na rozwiązania innowacyjne prowadzące do dalszego postępu, na integrację aspiracji indywidualnych pracowników i studentów z programami strategicznymi uczelni, na rozwój osobowości, które będą lokomotywami postępu, a także na wyróżnienie i docenienie ludzi z pasją. Tak więc szeroko zakrojone i zintegrowane działania mają wytworzyć efekt synergetyczny owocujący właśnie w opracowanie nowych rozwiązań, w tym wspomnianych już nowych materiałów (nanotechnologii), nowych technologii (informacyjnych, energooszczędnych, inteligentnych) oraz różnego typu przestrzeni i urządzeń interaktywnych (jak np. zielony i inteligentny kampus), ułatwiających życie i zapewniającym rozwój mieszkańcom metropolii.

MB: Zdobycie srebrnego medalu na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji IENA w Norymberdze to duże osiągnięcie Uczelni?

HK: Na targach, wystawach, konkursach odnosimy wiele sukcesów, w tym nagroda MNiSzW dla Politechniki Gdańskiej za Innowacyjne i Naukowe Działania w Polsce i za granicą, złote medale na Targach Nowoczesnych Technologii dla Przemysłu, Innowacje, Technologie, Maszyny Polska – za stymulator uwagi słuchowej i wzrokowej, czy satelitowy agregat pompowy, a także na XVII Moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes”  - za sposób otrzymywania suspensji diamentowych. Srebrny medal na Targach IENA w Norymberdze dotyczył nowej generacji biopolimerowego materiału do zastosowań medyczno-kosmetycznych dla zespołu z Wydziału Chemicznego pod kierunkiem Grzegorza Gorczycy.

MB: Jakie nowe kierunki studiów zamierza uruchomić Politechnika Gdańska z myślą o przyszłości zawodowej absolwentów?

HK: Realizujemy unowocześnianie istniejących kierunków studiów, tak by student uzyskał nie tylko odpowiednią wiedzę ale również ugruntował umiejętności pracy zespołowej oraz poszerzył umiejętności cyfrowe, a także radzenia w sytuacjach kryzysowych, czy krytycznych. Poza tym, chcemy rozwijać kierunki elitarne, jak np. Podstawy nauk technicznych, czy Inżynieria wiedzy oraz tzw. kierunki ekstremalne, jak Inżynieria kosmiczna, czy Obiekty podwodne. Opracowaliśmy program Inżynier przyszłości, w którym zakłada się rozbudowę infrastruktury dydaktycznej oraz właśnie modernizację programu studiów. Program ten wzorowany jest na idei kształcenia CDIO (Conceive — Design — Implement — Operate).


MB: Jakie są główne zadania politechnicznej spółki celowej Excento?

HK: Spółka celowa PG ma za zadanie komercjalizację badań uczelnianych, poprzez zakładanie spółek córek. Obecnie powstały trzy takie spółki córki.  Nie jest to jedyna droga komercjalizacji badań. Inne dotyczą inkubatorów przedsiębiorczości i innowacyjności, a także parków technologicznych Trójmiasta. Większość tam powstałych spółek typu spin-off należy do naszych studentów bądź absolwentów. Uczelnia wchodzi również w skład wielu klastrów przemysłowych, z których najbardziej liczny i dynamicznie rozwijający się dotyczy technologii IT (Interizon). Obecnie liczba uczestników klastra liczy 147 podmiotów. Spółka celowa Excento otwarta jest na szeroką współpracę z otoczeniem gospodarczym całego kraju. Wspomaga również prace studentów dotyczące złożonych przedsięwzięć, jak symulator lotów.

MB: Na Politechnice Gdańskiej powstało nowoczesne Centrum Sportu Akademickiego, jak dziś ono się prezentuje?

HK: Dokonaliśmy całkowitej modernizacji infrastruktury tego centrum: basen, nowe boisko do piłki nożnej, hala do tenisa i siatkówki oraz duża hala sportowa ze ścianą wspinaczkową. Co więcej, wprowadzono zajęcia zespołowe w ramach zajęć Wychowania Fizycznego. Drużyny walczą o mistrzostwo PG. Poza tym, Uczelnia posiada męską drużynę koszykówki (II liga) oraz drużynę żeńską (I liga). W klasyfikacji osiągnięć sportowych w roku 2013 zajęliśmy IV miejsce w kraju i II wśród politechnik. W tym roku nie powinno być gorzej. W ostatnich 4 latach wyremontowano trzy akademiki oraz zmodernizowano ośrodek wypoczynkowy w Czarlinie, w którym zmodernizowano boisko sportowe otoczone specyficzną ścieżką do jazdy na wrotkach.  Dbamy o zdrowie naszych pracowników i studentów.

MB: Co stanowi specyfikę Uczelni?

HK: W dzisiejszym świecie liczą się wielkie osobowości dydaktyczne i naukowe, które mogą wpłynąć na rangę i kierunki rozwoju Uczelni. Istotne są też specyficzne cechy, które odróżniają daną uczelnię od innych. Politechnika Gdańska jest uczelnią techniczną, co z definicji wyróżnia ją od wielu uniwersytetów realizujących badania i kształcenie na kierunkach medycznych, czy humanistyczno – społecznych. Stawiamy na priorytetowe dziedziny techniki, takie jak energetyka, nanotechnologie, budownictwo, informatyka, a także systemy morskie. Tematyka morska była zawsze dominująca na naszej Uczelni z uwagi na położenie Gdańska. Oferujemy również podejścia interdyscyplinarne prowadzące do współpracy różnych specjalistów. Mam tutaj na myśli przedmiot projektowanie zespołowe, który łączy w zespoły studentów z różnych wydziałów, przykład budowa symulatora lotów.

Dziękuję za rozmowę, życząc nieprzerwanych sukcesów i osiągnięć w życiu Politechniki.

 

 

 

 

 

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2020
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος