Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo
Nauka i Biznes, Mariusz Blimel: Dlaczego warto studiować w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu?  Prof. dr hab. Marek Ziętek, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu : Uniwersytet Medyczny jest Uczelnią cechującą się długimi tradycjami kształcenia medycznego. Wciąż rozwijająca się baza naukowo-dydaktyczna przyczynia się do ciągłego podnoszenia jakości kształcenia na studiach. Przykładem mocnej pozycji uczelni jest wybudowanie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego. Tym samym powstał jeden z największych i najnowocześniejszych w Europie kompleksów medyczno-naukowych.

Czytaj więcej...

  Prof. dr hab. inż.Jerzy Skubis, rektor 2008-2012, Politechniki Opolskiejw rozmowie z Mariuszem Blimelem dla Nauki i Biznes, Warsaw Business Guide     Mariusz Blimel, Nauka i Biznes: Jakby Pan podsumował rozwój Politechniki Opolskiej przez minione 10 lat?   Prof. dr hab. inż.Jerzy Skubis:   Minione lata to czas dynamicznego rozwoju dla Politechniki Opolskiej. W 1990 roku studiowało na Uczelni około 900 studentów. Dziś, w dobie kryzysu, mamy około 10, 5 tysiąca studentów. W ówczesnych latach posiadaliśmy w ofercie edukacyjnej trzy kierunki, obecnie jest ich 24. Rośnie nie tylko liczba studentów, decydujących się na kształcenie w Politechnice, ale także coraz więcej pracuje nauczycieli akademickich - liczba pracowników wzrosła z 200 do około 1000.   Podsumowując, rozwój Politechniki Opolskiej przebiega bardziej dynamicznie w porównaniu z innymi uczelniami w Polsce, co pozwoliło nam na pokonanie wieloletnich zaniedbań w obszarze szkolnictwa wyższego w regionie Opolszczyzny oraz wypracowanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla kandydatów. Mam na myśli dynamiczny rozwój zarówno Politechniki Opolskiej, jak i Uniwersytetu Opolskiego.

Czytaj więcej...

Prof. Paweł Górski, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Udaje nam się łączyć ideę uniwersytetu jako przedsiębiorstwa naukowo-dydaktycznego z tradycyjną misją cywilizacyjną.(...)  uniwersytet ma znakomitą kadrę naukową. W rankingach nieparametrycznych, a więc takich, które nie przeliczają osiągnięć na liczbę pracowników, znajdujemy się na drugiej pozycji w Polsce. W wielu dziedzinach nauki wyprzedzamy większość uczelni o podobnym profilu i w kraju, i w całej Europie.

Czytaj więcej...

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego: Działalność naszych absolwentów można podzielić na 3 obszary: politykę, gospodarkę i sport. W obszarze polityki jednym z czołowych polityków, obecnie eurodeputowany Sławomir Nitras jest naszym absolwentem.

Czytaj więcej...

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego: System finansowania nauki w Polsce nie jest dobry, musi on być pochodną ogólną, tzn. musi być finansowana zarówno nauka jak i dydaktyka. Nauka nie powinna być postrzegana wyłącznie od strony dydaktyki. Zapomina się w szkolnictwie wyższym o istotnych, elementarnych naukach, mam na myśli nauki społeczne, takie jak: literaturoznawstwo, ekonomia, językoznawstwo, dziennikarstwo, które nie pojawiają się w Polsce w żadnych priorytetach, choć są istotne na forum europejskim.

Czytaj więcej...

prof. dr hab.n. med. Marek Krawczyk, JMR WUM Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, JMR Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: W 1978 roku zostałem stypendystą fundacji Aleksandra Von Humboldta i wyjechałem na Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu, gdzie przez rok pracowałem w pracowni doświadczalnej Klinki Chirurgicznej, kierowanej przez profesora Fritza Lindlera. Kilka lat później, ponownie dzięki stypendium Fundacji Humboldta, spędziłem kolejne 12 miesięcy na tej najstarszej niemieckiej Uczelni, lecz tym razem w będącej jej częścią Klinice Chirurgicznej w Mannheim.

Czytaj więcej...

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2020
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος