Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo
  Misja Świętokrzyskiego Centrum Onkologii ujęta jest w następujących słowach: niesienie wszechstronnej pomocy Pacjentom oraz ich rodzinom zmagającym się z chorobami nowotworowymi.

Czytaj więcej...

  Izabela Blimel, Nauka i Biznes / Medycyna i Zdrowie: Panie profesorze, proszę w kilku słowach powiedzieć, jak dziś prezentuje się Klinika? Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki: Jest to przede wszystkim Klinika, która działa w modelowy sposób. Zespół Kliniki koncentruje się w swojej działalności diagnostycznej, leczniczej i naukowej (w tym badań klinicznych) na trzech grupach chorych: na mięsaki tkanek miękkich, na mięsaki kości i na czerniaki skóry. Atutem naszej Kliniki jest wielospecjalistyczny zespół składający się z dziewięciu onkologów klinicznych, ośmiu chirurgów onkologów i dwóch radioterapeutów pracujących wraz z czterema pielęgniarkami naukowymi, a także rehabilitant i koordynator immunoterapii oraz współpracuje z nami dwóch radiologów i trzech patomorfologów, a także biolog molekularny.

Czytaj więcej...

prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski - Radioterapia
Prof. Bogusław Maciejewski, dyrektor Centrum Onkologii w Gliwicach: Nie osiągnąłbym sukcesu zawodowego, gdyby nie naukowcy, którzy bezinteresownie wprowadzili mnie w środowisko w Stanach Zjednoczonych, oni otworzyli przede mną drzwi. W moim przekonaniu payback polega na tym, aby przekazać te osiągnięcia i dorobek kolejnym pokoleniom. Ciągłość jest największym osiągnieciem...

Czytaj więcej...

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2018
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος